Revalidatie

Tot enkele tientallen jaren geleden was het de gewoonte om patiënten met een hartaandoening langdurige rust voor te schrijven. De nieuwe inzichten in de behandeling van deze aandoeningen hebben duidelijk aangetoond dat langdurige inactiviteit meer kwaad dan goed doet. Intussen is duidelijk aangetoond dat de kans op hart- en vaatziekten afneemt bij personen die regelmatig fysieke inspanningen leveren of aan sport doen.

Verschillende ziekenhuizen, waaronder het Jessa Ziekenhuis, hebben een erkend cardiaal revalidatiecentrum. Tijdens uw hospitalisatie komt er een verpleegkundige bij u langs om u wat meer informatie te geven en u eventueel in te schrijven in een programma. Als het voor u onmogelijk is om te revalideren in een erkend cardiaal revalidatiecentrum, kan u ook een zelfstandig kinesist zoeken. Bij ontslag krijgt u een brief mee met de nodige aanwijzingen voor de oefeningen. In het revalidatieproces, dat begint vanaf de eerste dag van opname en loopt tot 6-12 weken na het ontslag, wordt niet alleen uw fysieke conditie aangescherpt. Er wordt ook geleerd om de risicofactoren die geleid hebben tot de hartaandoening te vermijden. De teamleden zullen u zo nodig helpen te stoppen met roken, u gezond leren eten en er worden ontspanningstechnieken aangeleerd om stress te verminderen. Indien nodig wordt u doorverwezen naar een rookstopprogramma, het obesitasprogramma,…

Gedurende de hospitalisatie zal reeds gestart worden met het hernemen van kleine inspanningen die er vooral op gericht zijn u voor te bereiden op de terugkeer naar huis. Het oefenprogramma start met zeer lichte mobilisatie en wordt progressief aangepast aan uw mogelijkheden. De laatste oefensessies voor uw ontslag zullen doorgaan in de revalidatiezaal. De kinesist zal u bij uw ontslag een afspraak geven voor de voortgezette training na uw ontslag. Afhankelijk van uw hartaandoening kan de eerste sessie reeds enkele dagen na uw ontslag doorgaan.

Het oefenprogramma na de hospitalisatie in een cardiaal revalidatiecentrum

  • Het revalidatieprogramma omvat maximaal 45 oefensessies van één uur. Het juiste aantal sessies wordt per patiënt besproken aan de hand van de resultaten van een inspanningsproef. De frequentie van de oefensessies is meestal 3 maal per week hoewel soms met twee sessies wordt gestart. Jonge patiënten met een goede hartfunctie kunnen soms 4 tot 5 maal per week trainen.
  • Er wordt geoefend onder leiding van ervaren kinesisten. De oefeningen worden uitgevoerd op de fiets, op de loopband, op de stepmachine, op de armfiets en er wordt geoefend met gewichten. Het programma wordt individueel aangepast aan uw mogelijkheden. In het begin van de revalidatie zal u met een hartslagmeter aan trainen om in het juiste hartslaggebied te zitten en om eventuele ritmestoornissen op te sporen.
  • Tijdens elke sessie worden de bloeddruk en de hartslag gecontroleerd en kan u eventuele lichamelijke of andere klachten aan de kinesist doorgeven. Deze problemen worden dan met het revalidatieteam besproken.
  • Bij ernstigere problemen wordt de revalidatiearts onmiddellijk verwittigd. Alle apparatuur voor dringende hulpverlening is in de revalidatiezaal aanwezig. U kan er op rekenen dat u uw oefenprogramma steeds veilig kan afwerken.
Scroll naar boven