Minimally Invasive Aortic Valve Replacement

Wie komt in aanmerking voor Mini-AVR?

Elke patiënt die een aortaklepvervanging nodig heeft, komt in aanmerking voor deze minimaal invasieve procedure.

Methodiek Mini-AVR

Traditioneel wordt een aortaklep vervangen via een mediane sternotomie. Een Mini-AVR wordt uitgevoerd via een mediane incisie van amper 4 à 5 cm waarbij het borstbeen maar gedeeltelijk wordt doorgezaagd (hemi-sternotomie).

Inhechten van de kunstklep met parachute-techniek

Resultaten

In vergelijking met patiënten die een aortaklepvervanging via een mediane sternotomie ondergaan, heeft Mini-AVR meer dan alleen cosmetische voordelen:

  • Patiënten ervaren minder pijn na de operatie (stabiele borstkas) waardoor een betere ademhalingsfunctie optreedt in de onmiddellijk postoperatieve periode
  • Kortere duur aan de hartlongmachine
  • Minder lange beademingsduur
  • Minder bloedverlies waardoor minder nood aan bloedtransfusie
  • Korter verblijf op de intensieve therapie afdeling
  • Korter ziekenhuisverblijf
  • Vlugger herstel
  • Vlugger hernemen van de dagelijkse activiteiten en vlugger terug aan het werk

Van maart 2013 tot en met maart 2015 werden in onze dienst 166 Mini-AVR ingrepen uitgevoerd. Bij geen enkele van deze patiënten diende een conversie naar volledige sternotomie te worden verricht. In vergelijking met patiënten die een volledige sternotomie ondergingen voor aortaklepvervanging was het hospitaal verblijf gemiddeld 3.8 dagen korter in de Mini-AVR groep.

Conclusies

Naast het cosmetisch profijt zijn er duidelijk andere essentiële voordelen van deze minimaal invasieve techniek zoals hoger beschreven.
Deze voordelen zijn aanwezig zonder de korte en lange termijn overleving van de patiënten te compromitteren in vergelijking met de groep patiënten die een aortaklepvervanging via de conventionele weg (mediane sternotomie) ondergingen.

Scroll naar boven