Video-Assisted Thoracoscopic Surgery Maze procedure

Heelkundige behandelingen voor VKF

Er zijn twee mogelijke heelkundige behandelingen voor VKF.

Open techniek

Deze wordt uitgevoerd via mediane sternotomie waarbij de patiënt verbonden is aan de hart-longmachine. Er worden verschillende incisies gemaakt in de voorkamers om de abnormale elektrische geleidingsbanen te onderbreken en zo opnieuw een normaal sinusritme te bekomen. Deze ingreep wordt ook wel de ‘Cut and Sew’ of ‘Cox-Maze’ procedure genoemd.
Het onderbreken van de geleidingsbanen kan ook bekomen worden met alternatieve energiebronnen zoals radiofrequentie, microgolven en cryo-energie. Deze ‘Maze’ (doolhof) procedure wordt gewoonlijk uitgevoerd in combinatie met andere procedures aan het hart zoals mitralisklep chirurgie en of overbruggingsheelkunde. 

Minimaal invasieve VKF ablatie.

De basisprincipes van de Cox-Maze procedure (zie hierboven) kunnen ook via minimaal invasieve weg worden bekomen. Dus zonder de borstkas te moeten openen. Deze manier van operereren, is gebaseerd op de VATS techniek waarbij via de kleine incisies (ports) de endoscoop met videocamera wordt ingebracht. Langs de andere poortjes wordt het ablatie instrumentarium binnen gebracht en worden ter hoogte van de voorkamers de geleidingsbanen onderbroken. Deze ingreep wordt ook ‘Mini-Maze’ genoemd.

Resultaten

De resultaten van een heelkundige behandeling voor VKF zijn zeer goed en geven een terugkeer naar sinusritme tot 90%. Daardoor kunnen anti-aritmische medicatie en bloedverdunners gestaakt worden.

Scroll naar boven