Ontslag na een hartoperatie

Wonden na de ingreep

Bij minimaal invasieve chirurgie zal u een klein litteken hebben dat tussen de ribben gaat. De huidincisies worden gesloten met inwendige hechtingen. U kan ook kleine incisies hebben in de borstkas, lies, arm of been, of kleine wondjes waar drains, voorlopige pacemakerdraadjes of katheters geplaatst werden.

Wondzorg postoperatief

14 dagen na de operatie mogen de hechtingen verwijderd worden door de huisarts of thuisverpleegkundige. De wonden mogen tot dan open blijven. Als deze mooi droog zijn, moeten ze niet afgedekt worden door een pleister. Vochtverlies is normaal de eerste 3 tot 5 dagen na de operatie.

Douchen kan al enkele dagen na de ingreep indien uw toestand het toelaat. Vermijd tijdens het douchen een directe straal op de wonde. Het is noodzakelijk dat u de wonden goed droogt. Een ligbad moet vermeden worden tot alle hechtingen verwijderd zijn en de wonden goed genezen zijn.

Hygiënische zorgen aan de wonde thuis

U mag uw litteken dagelijks wassen. Hoe gaat u te werk?

 • Was uw handen voor u de incisie aanraakt.
 • Kijk in de spiegel. Inspecteer uw litteken op
  • Roodheid
  • Vochtverlies
  • Warmte
  • er mag geen opening optreden tussen de wondranden
 • Was uw litteken zachtjes met gewone zeep (niet geparfumeerde) met een washandje met warm water en zachte druk.
 • Dep de wonde droog met een zuivere handdoek.
 • U moet het litteken niet afdekken tenzij bij vochtverlies.
 • Bij vochtverlies, was uw handen na de verzorging van het litteken.

Gewicht na hartchirurgie

Na een hartoperatie kunnen sommige patiënten vocht opstapelen (achterhouden/ bijhouden). Het merendeel van de patiënten verlaten het ziekenhuis op of onder hun preoperatief gewicht. Sommige patiënten verliezen trager het extra gewicht of hebben problemen met het extra vocht wanneer ze naar huis gaan.

Om de vochtbalans te herstellen moet er op volgende zaken gelet worden:

 • vermijd toevoegen van zout bij het bereiden van de maaltijd
 • vermijd klaargemaakte gerechten
 • gebruik een zoutarm dieet
 • wandel dagelijks
 • weeg u dagelijks
 • gebruik vochtafdrijvende medicatie (diuretica) op voorschrift van de arts

Vermijden van infecties na de ingreep (endocarditisprofylaxe)

(informatie voor patiënten die een klepoperatie hebben ondergaan)

Wanneer u een klepoperatie onderging moet u bepaalde voorzorgen nemen om infectieuze endocarditis te voorkomen. Endocarditis is een ernstige hartziekte. Het gaat om een ontsteking van het hartweefsel. Vooral de hartkleppen zijn hier gevoelig aan. Mensen die een klepoperatie hebben ondergaan nemen dus best preventieve maatregelen (= profylaxie). Patiënten die overbruggingen hebben gekregen moeten hier in mindere mate aandacht voor hebben.

De symptomen zijn:

 • temperatuursverhoging
 • algemeen onwel zijn, grieperig gevoel
 • een geruis ter hoogte van de hartklep

Een goede preventie bestaat uit:

 • goede tandhygiëne! Onderzoek wees uit dat bacteriën in de mond en het tand- vlees op de hartklep kunnen slaan. Daarom is het aangewezen om zeker om de 6 maanden naar de tandarts te gaan, ook al heeft u geen specifieke klachten. De tanden moeten 2 keer per dag gepoetst worden, bij voorkeur met een zachte borstel. Op advies van uw tandarts kunnen mondspoelingen worden aanbevolen.
 • het is in uw eigen belang dat u bij iedere consultatie bij eender welke arts of tandarts meldt dat u een klepoperatie heeft ondergaan. De arts kan dan beslis- sen of u preventief antibiotica moet innemen.

Bij elk onderzoek dat u moet ondergaan en dat een bloeding kan veroorzaken moet u steeds melden dat u een klepoperatie hebt ondergaan. Doe dit niet enkel bij tandartsbezoek, maar ook voor invasieve onderzoeken en een heelkundige ingreep.

Indien u koorts krijgt, moet u zo snel mogelijk naar uw huisarts gaan. Patiënten die een klepoperatie hebben ondergaan, hebben er alle belang bij om bij tempera- tuurstijging zo snel mogelijk een arts te raadplegen en niet af te wachten tot de temperatuur spontaan zakt of nog verder doorstijgt.

Er wordt aangeraden om mogelijke bronnen van infectie te vermijden. Wondjes en letsels moeten goed verzorgd worden. Piercings en tatoeages worden best vermeden, alsook onnodige intraveneuze toediening van medicatie. Bij darmproblemen of aambeien gaat u ook best zo snel mogelijk naar uw huisarts.

Wat kan/mag?

Zodra uw toestand voldoende gestabiliseerd is, kan u terug beginnen stappen. Dit is vaak al de dag na de operatie. U wordt dan ondersteund door de verpleegkundigen en kinesitherapeut. De dag na de operatie wordt er ook al begonnen met revalideren door te wandelen, te fietsen of trappen te doen. Het doel is om zo snel mogelijk het normale leven terug te hervatten. Eenmaal thuis mag u uw dagelijkse activiteit hervatten. Er zijn geen beperkingen, maar zware inspanningen worden best vermeden de eerste weken. Veel wandelen en fietsen wordt aangereden voor een snel herstel.

Seksualiteit

Een goed en actief seksleven kan belangrijk voor u zijn. Na een ingreep aan het hart kan het terug starten met seksuele betrekkingen angst bij u of uw partner veroorzaken. De meest voorkomende angst is dat seks te inspannend zou zijn en het op die manier een hartinfarct zou kunnen veroorzaken. Dat is niet zo. U kan uw seksuele activiteit hervatten zodra u zich voldoende hersteld voelt.

Dieet

U moet een gezond dieet volgen voor een goed herstel maar ook om uw hart gezond te houden. Informatie hierover krijgt u van de diëtiste tijdens uw verblijf in het ziekenhuis. Een mindere appetijt is normaal in de eerste periode na de operatie. Is dat het geval, probeer dan om vaker kleinere hoeveelheden te eten.

Auto rijden en reizen

U mag na een hartingreep wettelijk een maand geen autorijden. Tijdens deze periode mag u zoveel u wil meerijden als passagier. Tijdens de postoperatieve raadpleging bij uw behandelende hartspecialist wordt beoordeeld of u terug kan autorijden. Ook vliegen is pas terug toegelaten na uw controleafspraak bij uw behandelende hartspecialist. Hij zal u adviseren over reizen.

Terug aan het werk

Bij een minimaal invasieve ingreep zal u sneller terug aan het werk kunnen gaan. Na de controleraadpleging bij uw chirurg en cardioloog, zal beslist worden wanneer u terug kan beginnen werken.

Nazorg

Na uw ontslag uit het ziekenhuis krijgt u een aantal afspraken mee om bij uw zorgverleners op controle te komen. Het is belangrijk om naar deze afspraken te komen om zeker te zijn dat u de best mogelijke zorg geniet die bij u als individu past.

Na een drietal weken komt u op raadpleging bij uw hartchirurg waarbij vooral aandacht zal besteed worden aan de wondheling. Een volledig verslag van de uitgevoerde ingreep en van uw hospitaalverblijf zal naar uw verwijzende cardioloog verzonden worden. Ook bij uw cardioloog werd een afspraak voor een postoperatieve raadpleging gemaakt. Tijdens deze controle zal uw cardioloog richtlijnen geven over het besturen van een voertuig, het werk te hervatten en de medicatie aan te passen waar nodig.

Een regelmatige controle bij uw cardioloog is noodzakelijk, minstens éénmaal per jaar. Volg goed de maatregelen die uw arts u meegeeft over bepaalde risicofactoren, zoals cholesterol, bloeddruk, obesitas en roken.

Scroll naar boven