Video-Assisted Thoracoscopic Surgery Mitralisklep

Traditioneel wordt een herstel of vervanging van de mitralisklep uitgevoerd via een mediane sternotomie. Met de VATS techniek, kan deze ingreep echter minimaal invasief gebeuren. 

Wie komt in aanmerking voor een VATS Mitralis?

In principe iedere patiënt die een aandoening aan de mitralisklep heeft.

Methodiek VATS Mitralis

Door drie kleine incisies (1 cm) worden respectievelijk de endoscoop met de videocamera en de speciaal voor deze techniek ontwikkelde instrumenten binnen gebracht. Tijdens deze VATS ingreep wordt de patiënt aan de hart-longmachine gekoppeld via de bloedvaten in de lies. Eens toegang tot de klep is bekomen, wordt na onderzoek door de chirurg de beslissing genomen om de klep of te herstellen of te vervangen.

Resultaten

De voordelen van minimaal invasieve mitralisklepchirurgie zijn:

  • Minder postoperatieve pijn
  • Minder bloedverlies
  • Minder risico op infectie
  • Kleinere littekens met cosmetisch mooi resultaat
  • Korter ziekenhuisverblijf
  • Vlugger herstel

Conclusie

VATS Mitralis is een veilige techniek en heeft de hogergenoemde voordelen. Deze voordelen zijn aanwezig zonder de korte en lange termijn overleving van de patiënten te compromitteren in vergelijking met de groep patiënten die een ingreep ter hoogte van de mitralisklep ondergingen via de conventionele weg (mediane sternotomie).

De verstevigingsring wordt via parachute-techniek ingebracht door de kleine opening.

Scroll naar boven