De operaties

De duur van de operatie kan variëren van het soort ingreep die u moet ondergaan. Een operatie kan drie tot zes uur duren. Na de operatie wordt u overgebracht naar de intensieve zorgenafdeling. Onmiddellijk na de ingreep zal de hartchirurg telefonisch contact opnemen met de familie.

Belangrijk

Spreek af binnen de familie wie als contactpersoon optreedt, dit helpt de communicatie volledig en duidelijk te houden.

Klepoperatie

Bij een klepoperatie wordt de klep hersteld of vervangen. Herstellen van de klep kan gaan om het losmaken van met elkaar vergroeide klepbladen of het verwijderen van een afwijkend stukje klep. Herstellen van de klep kan ook inhouden dat een uitgerekte klepring kleiner wordt gemaakt en een kunstring wordt geplaatst. Bij vervanging van de klep haalt men de bestaande klep helemaal of gedeeltelijk weg, en vervangt deze door middel van een kunstklep

Soorten kleppen

Er zijn 2 soorten kunstkleppen: de mechanische en de biologische kunstklep. Omdat deze elk hun voor- en nadelen hebben, is het belangrijk om de juiste keuze te maken.

Mechanische kunstkleppen zijn gemaakt uit kunststof (koolstofverbindingen en metaal). Zij gaan in principe levenslang mee. Sommige van deze kleppen zijn duidelijk hoorbaar, andere maken weinig geluid.

Belangrijk om te weten: wanneer een mechanische klep wordt ingeplant, moet u levenslang antistollingsmedicatie innemen.

Biologische kunstkleppen zijn afkomstig van dierlijk weefsel (een klep van een varken of gemaakt uit het hartvlies van varkens of runderen). Biologische kleppen hebben het voordeel dat ze geluidloos zijn en dat men niet levenslang aan antistollingsmedicatie gebonden is. Het belangrijkste nadeel is dat ze na verloop van tijd slijtage vertonen en daardoor op een gegeven moment weer aan vervanging toe zijn.

Het is belangrijk om samen met uw arts de voor- en nadelen van de verschillende kunstkleppen te bespreken en zo voor u de juiste keuze te maken.

Coronaire bypass

Om de vernauwing in de kransslagaders (coronairen) op te heffen worden een aantal omleidingen (= overbruggingen) gemaakt. Voor deze omleidingen worden bloedvaten die nog in een goede staat zijn vanuit andere delen van uw lichaam gehaald. Enkel die bloedvaten worden gebruikt uit plaatsen waar deze gemist kunnen worden zonder dat u er schade of ongemak van ondervindt. Bij voorkeur zal de arts kiezen om één of twee borstslagaders te gebruiken. Hierbij heeft u slechts één wonde: deze ter hoogte van uw borstkas.

Uw chirurg kan ook opteren om aders uit het been te nemen. In dit geval heeft u naast de wonde ter hoogte van uw borstkas ook nog een wonde ter hoogte van uw been.

Voorbereiding op de ingreep

Na het uitvoeren van een volledig hartonderzoek door de arts, of nadat u een coronarografie (= kijkoperatie via de lies of arm) heeft ondergaan, kan besloten worden dat voor u een operatie de beste oplossing is. Belangrijk om te weten is dat u deze beslissing moet nemen, in overleg met uw familie en in samenspraak met de arts. Wanneer u met spoed werd opgenomen, is er meestal weinig tijd om de beslissing te overwegen en wordt er onmiddellijk ingegrepen.

In normale omstandigheden kan u zich goed voorbereiden op uw hartoperatie.

Enkele richtlijnen ter voorbereiding van uw operatie:

  • Een streng rookverbod is noodzakelijk om een optimale ademhaling na uw operatie na te streven. Dit verbod zorgt verder voor een goede ‘hygiëne’ van uw bloedvaten.
  • Wanneer u een klepoperatie zal ondergaan, is het belangrijk dat u bij uw tandarts op raadpleging gaat. Zieke en slechte tanden verhogen de kans op infecties ter hoogte van het hart.
  • Neem uw medicatie op de vastgestelde tijdstippen en in de juiste hoeveelheid.
  • Contacteer uw huisarts als er zich abnormale wijzigingen voordoen in uw medische toestand.
  • Breng bij opname in het ziekenhuis steeds uw bloedgroepkaart en thuismedicatie mee in de originele verpakking.
  • Door voldoende informatie in te winnen kan u de onzekerheid en de angst die gepaard gaat met deze operatie proberen te verminderen. Het is aan te raden om eens te gaan praten met iemand die reeds een hartoperatie ondergaan heeft.
  • Probeer rust en kalmte te zoeken bij mensen uit uw naaste omgeving. Een wachttijd voor de operatie vraagt een extra dosis levenskunst.
  • Teveel begaan zijn met uw hartaandoening werkt vaak verlammend. Probeer wat afleiding te zoeken in uw werk, uw hobby of probeer u bezig te houden met aangename dingen.
  • Zoek in geval van twijfel de hartchirurg op voor een verhelderend gesprek. Een goed gesprek kan vaak rust en vertrouwen geven.
Scroll naar boven