Alcohol en hartoperatie

Het is belangrijk om eerlijk te zijn tegenover uw zorgverleners over uw alcoholgebruik. Het herstel van uw hartoperatie kan gecompliceerd verlopen wanneer uw zorgverleners geen weet hebben over uw juist alcoholgebruik. Vertel uw zorgverleners hoeveel glazen u per dag of per week drinkt. Overmatig alcoholgebruik, elke dag meer dan 3 glazen per dag, kan het resultaat van uw operatie negatief beïnvloeden. Dit geldt ook voor grote hoeveelheden alcohol gebruiken in één keer.

Hoe beïnvloedt alcohol het resultaat van mijn hartoperatie

Wanneer je dagelijks meer dan 3 glazen drinkt, kunnen er na de operatie ontwenningsverschijnselen optreden. Dit zijn symptomen die mensen vertonen wanneer ze plots stoppen met drinken na een lange periode alcohol te hebben gebruikt. Het kan gaan om beven, transpireren, hallucineren of stuiptrekkingen hebben. Wanneer deze ontwenningsverschijnselen onbehandeld blijven, kan dit aanleiding geven tot levensbedreigende complicaties. Vandaar het belang om de juiste informatie aan uw zorgverleners te geven. Er bestaan behandelingen om de kans op een ‘alcohol ontwenningssyndroom’ te voorkomen waardoor veel problemen kunnen vermeden worden.

We bemerken daardoor een:

  • daling van de incidentie van postoperatieve neurologische aandoeningen
  • verminderd gebruik van sedativa
  • minder lange beademing
  • verminderd voorkomen van orgaanfalen en biochemische complicaties
  • verminderd gebruik van bewegingsbeperkende maatregelen
  • verminderd voorkomen van valincidenten
  • verkort verblijf op de intensieve zorgenafdeling
  • verkort ziekenhuisverblijf

Hoe weet ik of ik risico loop op een ‘alcohol ontwenningssyndroom’? Tijdens uw preoperatief onderzoek zullen een aantal vragen gesteld worden over dit risico. Antwoord zo eerlijk mogelijk op deze vragen omdat dit het succes van uw hartoperatie kan beïnvloeden. Onthoud steeds dat deze informatie strikt vertrouwelijk is en valt onder het beroepsgeheim.

Scroll naar boven