Is het borstbeen doorzagen bij hartchirurgie verleden tijd?

De klassieke of conventionele manier van chirurgisch ingrijpen verloopt via een openhartoperatie waarbij het borstbeen volledig moet worden doorgezaagd om het hart te kunnen bereiken met gebruik van een hart-longmachine. Maar de toekomst is minimaal invasief: het openzagen van het borstbeen zal op termijn overal tot het verleden behoren.

Themabijlage bij de Standaard Mei 2016.

Scroll naar boven