Preventieprogramma surgical site infection

Een multidisciplinaire team van cardiochirurgen, anesthesisten en arts-ziekenhuishygiënisten van het Jessa Ziekenhuis werkte de afgelopen jaren een project uit om het risico op postoperatieve wondinfecties na een cardiale ingreep tot vrijwel nul te herleiden.

Scroll naar boven