Video-Assisted Thoracoscopic Surgery Maze procedure

Over voorkamerfibrillatie (VKF)

Het sinusritme = het normale ritme van het hart. Een regelmatig hartritme wil zeggen dat het interval tussen iedere slag min of meer gelijk is. De normale hartfrequentie bij een sinusritme bij een volwassene in rust is ongeveer 60-80 slagen per minuut. Wanneer het het hartritme vertraagt tot minder dan 60 slagen per minuut spreken we van een bradycardie, bij meer dan 100 slagen per minuut van een tachycardie.

Voorkamerfibrillatie (VKF / Atrial Fibrillation - AF) is de meest voorkomende hartritmestoornis. Het is een onregelmatig, meestal snel hartritme dat wordt veroorzaakt door een gedesorganiseerd voortschrijden van de elektrische signalen vanuit de voorkamers naar de rest van het hart. VKF kan voorkomen in tijdelijke kortdurende periodes (paroxysmaal) of persistent of permanent aanwezig zijn. VKF verhoogt sterk het risico op het krijgen van een beroerte, hartfalen, hartaanval en overlijden.

VKF kan met medicatie, met catheterablatie of heelkundig behandeld worden waardoor de patiënt terugkeert naar sinusritme.
Bij een catheterablatie wordt een catheter of dun buisje in het hart gebracht tot op de plaats van de oorsprong van de ritmestoornis. Deze locatie wordt dan vernietigd door de punt van de catheter te verwarmen door middel van radiofrequentiegolven.

Heelkundige behandelingen voor VKF

Er zijn twee mogelijke heelkundige behandelingen voor VKF.

Open techniek

Deze wordt uitgevoerd via mediane sternotomie (= een verticale incisie van 25 à 30 cm op de middenlijn van de borstkas waarbij het borstbeen wordt doorgezaagd) waarbij de patiënt verbonden is aan de hart-longmachine. Er worden verschillende incisies gemaakt in de voorkamers om de abnormale elektrische geleidingsbanen te onderbreken en zo opnieuw een normaal sinusritme te bekomen. Deze ingreep wordt ook wel de ‘Cut and Sew’ of ‘Cox-Maze’ procedure genoemd.
Het onderbreken van de geleidingsbanen kan ook bekomen worden met alternatieve energiebronnen zoals radiofrequentie, microgolven en cryo-energie.
Deze ‘Maze’ (doolhof) procedure wordt gewoonlijk uitgevoerd in combinatie met andere procedures aan het hart zoals mitralisklep chirurgie en of overbruggingsheelkunde. 

Minimaal invasieve VKF ablatie.

De basisprincipes van de Cox-Maze procedure (zie hierboven) kunnen ook via minimaal invasieve weg worden bekomen. Dus zonder de borstkas te moeten openen.
Deze manier van operereren, is gebaseerd op de VATS techniek waarbij via de kleine incisies (ports) de endoscoop met videocamera wordt ingebracht. Langs de andere poortjes wordt het ablatie instrumentarium (de operatie-instrumenten) binnen gebracht en worden ter hoogte van de voorkamers de geleidingsbanen onderbroken. Deze ingreep wordt ook ‘Mini-Maze’ genoemd.

Resultaten

De resultaten van een heelkundige behandeling voor VKF zijn zeer goed en geven een terugkeer naar sinusritme tot 90%. Daardoor kunnen anti-aritmische medicatie en bloedverdunners gestaakt worden.

Opname bij een hartoperatie

Nu u van uw arts vernomen heeft dat een hartoperatie voor u de beste behandeling is, zullen er bij u ongetwijfeld een aantal vragen de kop op steken. De brochure die we hiervoor voorzien is niet alleen bedoeld als informatiebron voor u, die een behandeling aan het hart moet ondergaan, maar ook voor uw familie.

In deze informatiebrochure proberen we u antwoorden te geven op uw belangrijkste vragen. U kan deze brochure ook gebruiken als leidraad tijdens uw verblijf op de afdelingen intensieve zorgen en de hospitalisatieafdeling.

Klik hier.

Ontslag na een hartoperatie

Ook na je ontslag zit je beslist met allerhande vragen die we beantwoorden in de brochure 'Ontslag na een hartoperatie'. Deze informatiebrochure volgt op de brochure ‘Opname bij een hartingeep’. De eerste brochure ging vooral over pathologie, de preoperatieve voorbereiding, en het verblijf op de intensieve zorgenafdeling,…

Deze brochure richt zich op het verblijf in het ziekenhuis na een hartingreep, de revalidatie en het verder postoperatief verloop na ontslag uit het ziekenhuis. 

Klik hier.