Hybride revascularisatie techniek

Methodiek hybride revascularisatie

Revascularisatie gaat om het herstel van de bloedvoorziening, nadat deze enige tijd is verminderd of verloren gegaan.

Om de bloedvoorziening bij patiënten met meervatslijden weer te optimaliseren, kan gebruik worden gemaakt van de hybride techniek, oftewel de intentionele combinatie van:

 • PCI (percutane coronaire interventie = ballondilatatie en stentimplantatie) en
 • CABG (coronary artery bypass grafting = overbruggingsheelkunde)

Enkele feiten

Beide technieken - de chirurgische (overbruggingsheelkunde) en de interventionele (ballondilatatie/stentimplantatie) - hebben hun voor- en nadelen bij de behandeling van patiënten met meervatslijden. Beide combineren zorgt voor een optimaal resultaat om de bloedvoorziening weer te normaliseren.

Uit verschillende studies (Syntax en Freedom) weten we dat de gouden standaard bij patiënten met meervatslijden - met onder andere aantasting van de LAD (voorste kransslagader) met of zonder hoofdstamletsel - het plaatsen van een overbrugging is, tussen de LAD (voorste kransslagader) en de arteria mammaria (borstslagader).
De linker arteria mammaria interna (= LIMA, linker borstslagader) wordt daarom geanastomoseerd naar de voorste en belangrijkste kransslagader (LAD) via een heelkundige ingreep.

In de chirurgische behandeling (overbruggingsheelkunde) met gebruik van veneuse greffen (aders uit het been) bedraagt de patency (het open blijven) van deze overbrugging na één jaar ongeveer 70%.

De frequentie van restenose (de neiging van een bloedvat om weer te vernauwen) na gebruik van stents (PCI) bedraagt na 1 jaar 3% en na 2 jaar 4%.

Voor en nadelen van de verschillende technieken:

Meervatsziekte met aantasting van LAD

 PCI (ballondilatatie/stentimplantatie)  CABG (overbruggingsheelkunde)
 pro  contra  pro  contra
 Minimaal invasief  Meer nood reïnterventie  LIMA beste resultaat  Sternotomie
 Patency ~ veneuse greffe   Survival inferieur t.o.v. LIMA->LAD  Minste nood reïnterventie  Hart-longmachine
 Patiënten kiezen voor PCI omdat dit minimaal invasief is    Ingreep met laag risico  Veneuse greffe PCI ~

Waarom hybride revascularisatie?

Hybride Revascularisatie combineert ‘het beste van de 2 werelden’:

 • Minimale invasieve chirurgie (endo-ACAB) : LIMA -> LAD
 • PCI voor “niet LAD-letsel”

Voordelen van de hybride techniek:

 • Beste revascularisatie-techniek LIMA -> LAD
 • Minimaal chirurgisch trauma
  • Geen sternotomie
  • Geen hart-longmachine
  • Geen manipulatie van de aorta
  • Minder of geen nood aan transfusie
  • (Kort) verblijf op de intensieve verzorging
 • Kortere hospitalisatieduur
 • Patiënttevredenheid

Wie komt in aanmerking voor hybride revascularisatie?

Patiënten met meervatslijden waarbij een belangrijk letsel of letsels thv de voorste kransslagader en andere letsels thv de andere twee kransslagaders gevonden wordt.

Conclusie

Sommige patiënten zijn goed behandeld met PCI
Sommige patiënten zijn goed behandeld met CABG
Veel patiënten zouden beter kunnen behandeld worden met de combinatie PCI + endo-ACAB

Opname bij een hartoperatie

Nu u van uw arts vernomen heeft dat een hartoperatie voor u de beste behandeling is, zullen er bij u ongetwijfeld een aantal vragen de kop op steken. De brochure die we hiervoor voorzien is niet alleen bedoeld als informatiebron voor u, die een behandeling aan het hart moet ondergaan, maar ook voor uw familie.

In deze informatiebrochure proberen we u antwoorden te geven op uw belangrijkste vragen. U kan deze brochure ook gebruiken als leidraad tijdens uw verblijf op de afdelingen intensieve zorgen en de hospitalisatieafdeling.

Klik hier.

Ontslag na een hartoperatie

Ook na je ontslag zit je beslist met allerhande vragen die we beantwoorden in de brochure 'Ontslag na een hartoperatie'. Deze informatiebrochure volgt op de brochure ‘Opname bij een hartingeep’. De eerste brochure ging vooral over pathologie, de preoperatieve voorbereiding, en het verblijf op de intensieve zorgenafdeling,…

Deze brochure richt zich op het verblijf in het ziekenhuis na een hartingreep, de revalidatie en het verder postoperatief verloop na ontslag uit het ziekenhuis. 

Klik hier.