ENDOscopic - Atraumatic Coronary Artery Bypass

Algemene informatie over bypass-operaties

Atherosclerose (aderverkalking) van de kransslagaders is de meest voorkomende hartaandoening.

Een CABG (overbruggingsoperatie oftewel bypass-operatie) is één van de belangrijkste behandelingsmogelijkheden voor deze aandoening. Om deze ingreep te verwezenlijken, wordt een mediane sternotomie (= een verticale incisie van 25 à 30 cm op de middenlijn van de borstkas waarbij het borstbeen wordt doorgezaagd) uitgevoerd, wat nadien een maandenlang herstel vraagt. De incisie van 25 à 30 cm vermijden indien mogelijk, is dus aangewezen. En dat kan, dankzij een Endo-ACAB.

Endo komt van endoscopisch, oftewel gebruik makend van kijkoperatie-technieken, die de grootte van de incisie sterk beperken.

ACAB staat voor Atraumatic Coronay Artery Bypass, waarbij Coronary Artery staat voor de kransslagader en Atraumatic voor atraumatisch, oftewel ‘slechts beperkt letsel veroorzakend’. Bypass is het Engelse woord voor omleiding, en dat is wat er tijdens de overbrugging ook gebeurt: de bloedtoevoer wordt omgeleid zodat het zuurstofrijke bloed via een omweg voorbij de vernauwing komt.

Wie komt in aanmerking voor een Endo-ACAB?

Alle patiënten met een letsel op de voorste (belangrijkste) kransslagader, komen voor deze ingreep in aanmerking. Patiënten met meerdere vernauwingen in meerdere kransslagaders kunnen in aanmerking komen voor een hybride procedure of voor een Endo-CABG.

Methodiek Endo-ACAB

Endo-ACAB is een minimaal invasieve benadering voor het uitvoeren van een overbruggingsoperatie waarbij een mediane sternotomie (met een incisie van 25 à 30 cm) wordt vermeden door gebruik te maken van endoscopische technieken (technieken gebruikt bij een kijkoperatie).
De arteria mammaria interna (borstslagader) wordt endoscopisch vrijgeprepareerd via 3 kleine openingen (5 mm). Vervolgens wordt een kleine incisie (4 à 5 cm) gemaakt tussen de ribben zonder de ribben mechanisch open te spreiden (atraumatisch). De bypass (overbrugging) tussen de LAD (voorste en belangrijkste kransslagader) en de arteria mammaria interna (borstslagader) wordt uitgevoerd.
Deze ingreep wordt uitgevoerd zonder het hart stil te leggen, dus zonder gebruik te maken van de hart-longmachine (ECC: extra-corporele circulatie / buiten-lichaams circulatie) (off-pump chirurgie).

Resultaten

Van maart 2013 tot maart 2015 werden 140 Endo-ACAB ingrepen in het Jessa Ziekenhuis uitgevoerd.

 • Gemiddelde leeftijd 65.5 j (41j – 85j)
 • 17.5% octogenarians (80+)
 • 135 ingrepen werden met succes uitgevoerd (97%)
  • Extreem veel epicardiaal vet (n=1)
  • Extreme spasme LIMA (n=1)
  • Extreem intrathoracaal vet (morbide obesitas BMI>50) (n=1)
  • Intramuraal verloop LAD (n=2)
 • De overige 5 patiënten werden behandeld met PCI (percutane coronaire interventie)
 • Geen urgente conversie naar sternotomie
 • Alternatief voor robotgeassisteerde coronaire bypass-chirurgie
  • Sneller
  • Reproduceerbaar
  • Kostenefficiënt

Voordelen van deze ingreep

Endo-ACAB is een alternatieve behandeling voor coronaire atheromatose bij een specifieke groep van patiënten (letsel op de voorste kransslagader)

 • Veilig en efficiënt
 • Zelfde of kortere operatieduur
 • Minimaal chirurgisch trauma waardoor
  • Minder pijn
  • Kleiner litteken
  • Minder bloedverlies
  • Minder lang ziekenhuisverblijf
  • Vlugger herstel
  • Vlugger werkhervatting
 • Mooi cosmetisch resultaat

Opname bij een hartoperatie

Nu u van uw arts vernomen heeft dat een hartoperatie voor u de beste behandeling is, zullen er bij u ongetwijfeld een aantal vragen de kop op steken. De brochure die we hiervoor voorzien is niet alleen bedoeld als informatiebron voor u, die een behandeling aan het hart moet ondergaan, maar ook voor uw familie.

In deze informatiebrochure proberen we u antwoorden te geven op uw belangrijkste vragen. U kan deze brochure ook gebruiken als leidraad tijdens uw verblijf op de afdelingen intensieve zorgen en de hospitalisatieafdeling.

Klik hier.

Ontslag na een hartoperatie

Ook na je ontslag zit je beslist met allerhande vragen die we beantwoorden in de brochure 'Ontslag na een hartoperatie'. Deze informatiebrochure volgt op de brochure ‘Opname bij een hartingeep’. De eerste brochure ging vooral over pathologie, de preoperatieve voorbereiding, en het verblijf op de intensieve zorgenafdeling,…

Deze brochure richt zich op het verblijf in het ziekenhuis na een hartingreep, de revalidatie en het verder postoperatief verloop na ontslag uit het ziekenhuis. 

Klik hier.