Video-Assisted Thoracoscopic Surgery Mitralisklep


Over de mitralisklep

De mitralisklep controleert de richting en de stroom van het bloed door de linkerhartholten. Wanneer de klep verdikt en verhardt (verkalkt) en daardoor te smal wordt (stenose), zal de flow (de stroom) verminderen. Wanneer de klep uitzet of beschadigd wordt, zal de flow terugvloeien naar de longen (regurgitatie of insufficiëntie). Door het ontstaan van deze abnormale bloedflow zal het hart harder moeten werken en uiteindelijk hartfalen veroorzaken. Dit kan aanleiding geven tot symptomen (klachten) zoals kortademigheid, vermoeidheid, hartkloppingen en/of pijn op de borst.
Wanneer de symptomen ernstig worden, zal een herstel of vervanging van deze hartklep noodzakelijk zijn.
Traditioneel wordt deze ingreep uitgevoerd via een mediane sternotomie (verticale incisie van 25 à 30 cm op de middenlijn waarbij het borstbeen wordt doorgezaagd). Met de VATS techniek, kan deze ingreep echter minimaal invasief gebeuren. Minimaal invasief betekent met zo klein mogelijke incisie en zo klein mogelijk letsel.

Wie komt in aanmerking voor een VATS Mitralis?

In principe iedere patiënt die een aandoening aan de mitralisklep heeft.

Methodiek VATS Mitralis

In onze dienst wordt herstel of vervanging van de mitralisklep via minimaal invasieve weg uitgevoerd door middel van de VATS techniek. Minimaal invasief betekent met zo klein mogelijke incisie en zo klein mogelijk letsel.
Door drie kleine incisies (1 cm) worden respectievelijk de endoscoop met de videocamera en de speciaal voor deze techniek ontwikkelde instrumenten binnen gebracht. Tijdens deze VATS ingreep wordt de patiënt aan de hart-longmachine gekoppeld via de bloedvaten in de lies. Eens toegang tot de klep is bekomen, wordt na onderzoek door de chirurg de beslissing genomen om de klep of te herstellen of te vervangen.

Resultaten

De voordelen van minimaal invasieve mitralisklepchirurgie zijn:

  • Minder postoperatieve pijn
  • Minder bloedverlies
  • Minder risico op infectie
  • Kleinere littekens met cosmetisch mooi resultaat
  • Korter ziekenhuisverblijf
  • Vlugger herstel

Conclusie

VATS Mitralis is een veilige techniek en heeft de hogergenoemde voordelen. Deze voordelen zijn aanwezig zonder de korte en lange termijn overleving van de patiënten te compromitteren in vergelijking met de groep patiënten die een ingreep ter hoogte van de mitralisklep ondergingen via de conventionele weg (mediane sternotomie).

 De verstevigingsring wordt via parachute-techniek ingebracht door de kleine opening.

Opname bij een hartoperatie

Nu u van uw arts vernomen heeft dat een hartoperatie voor u de beste behandeling is, zullen er bij u ongetwijfeld een aantal vragen de kop op steken. De brochure die we hiervoor voorzien is niet alleen bedoeld als informatiebron voor u, die een behandeling aan het hart moet ondergaan, maar ook voor uw familie.

In deze informatiebrochure proberen we u antwoorden te geven op uw belangrijkste vragen. U kan deze brochure ook gebruiken als leidraad tijdens uw verblijf op de afdelingen intensieve zorgen en de hospitalisatieafdeling.

Klik hier.

Ontslag na een hartoperatie

Ook na je ontslag zit je beslist met allerhande vragen die we beantwoorden in de brochure 'Ontslag na een hartoperatie'. Deze informatiebrochure volgt op de brochure ‘Opname bij een hartingeep’. De eerste brochure ging vooral over pathologie, de preoperatieve voorbereiding, en het verblijf op de intensieve zorgenafdeling,…

Deze brochure richt zich op het verblijf in het ziekenhuis na een hartingreep, de revalidatie en het verder postoperatief verloop na ontslag uit het ziekenhuis. 

Klik hier.