Video-Assisted Thoracoscopic Surgery Lobectomie

Waarom een VATS Lobectomie?

Een VATS Lobectomie is een operatie waarbij via kleine toegangen tussen de ribben een deel van de long wordt weggenomen met de hulp van high definition camera technologie.

De rechter- en linkerlong bevinden zich in de borstkas, aan weerszijden van het hart. De rechterlong heeft drie longkwabben, de linkerlong heeft twee longkwabben. De longen zijn omgeven door een vlies. 

Een longoperatie kan om verschillende redenen nodig zijn. Meestal gaat het om (verdenking van) longkanker, de belangrijkste doodsoorzaak door kanker in België. Of gaat het om een uitzaaiing in de long van een al eerder behandeld kwaadaardig proces elders in het lichaam. Het kan ook gaan om een hardnekkig ontstekingsproces of een goedaardige afwijking. Het chirurgisch verwijderen van het gezwel geeft de beste overlevingskansen bij longtumoren in een vroeg stadium. De klassieke techniek om een tumoraal proces te verwijderen, is door het uitvoeren van een thoracotomie. Dit is een uitgebreide incisie tussen de ribben aan de zijkant van de borstkas om de long te bereiken.

In onze dienst kunnen we bij longkanker in een vroeg stadium de ingreep ook uitvoeren via minimaal invasieve weg door middel van de VATS techniek (Video-Assisted Thoracoscopic Surgery): VATS Lobectomie.

Een VATS Lobectomie is minder ingrijpend dan de traditionele thoracotomie en er kan toch eenzelfde hoeveelheid long worden weggenomen. Er worden een drietal kleine incisies (1 cm) gemaakt waarlangs één de endoscoop met de videocamera wordt binnengebracht en langs de andere poortjes de instrumenten. De beelden worden in high definition resolutie geprojecteerd op een tv-scherm. Dankzij de beelden kan de chirurg de long en de andere structuren in de borstkas van dichtbij bekijken. De aangetaste kwab kan zo verwijderd worden samen met de lymfeklieren in en naast de long. Na het verwijderen van de kwab worden de incisies gesloten en worden één of twee buisjes (thoraxdrains) achtergelaten om overtollig vocht en lucht naar buiten te brengen. Deze thoraxdrains worden enkele dagen na de operatie verwijderd.

Wie komt in aanmerking voor VATS Lobectomie?

Patiënten met longkanker in een vroeg stadium, dus met kleine tumoren zonder verspreiding van de tumor buiten de long, zijn goede kandidaten voor deze techniek.

Bij patiënten met grote en centraal gelegen tumoren met aantasting van de grote luchtwegen of lymfeklieren midden in de borstkas, alsook bij patiënten met vroegere operaties in de borstkas, is de traditionele thoracotomie dikwijls een betere methode. Ook bij bepaalde goedaardige letsels of bij metastatische longletsels kan de VATS techniek worden gebruikt.

Voordelen van een VATS Lobectomie

Minder ingrijpend dan traditionele thoracotomie:

  • Slechts 2 kleine incisies van 2 à 3 cm en van 1 tot 4 tot max. 8 cm
  • Ribben moeten niet worden gespreid
  • Minder pijn
  • Sneller herstel
  • Lagere kans op infecties en bloedingen

Conclusie

Patiënten die een VATS Lobectomie of segmentectomie ondergingen, hebben minder pijn en herstellen vlugger in vergelijking met de groep patiënten die een conventionele thoracotomie ondergingen. Er is ook een lagere kans op infectie en bloedingen.

Uit de literatuur blijkt dat deze techniek kan worden toegepast met weinig complicaties. Het ziekenhuisverblijf is korter en de resultaten op lange termijn zijn minstens hetzelfde of beter.

Opname bij een hartoperatie

Nu u van uw arts vernomen heeft dat een hartoperatie voor u de beste behandeling is, zullen er bij u ongetwijfeld een aantal vragen de kop op steken. De brochure die we hiervoor voorzien is niet alleen bedoeld als informatiebron voor u, die een behandeling aan het hart moet ondergaan, maar ook voor uw familie.

In deze informatiebrochure proberen we u antwoorden te geven op uw belangrijkste vragen. U kan deze brochure ook gebruiken als leidraad tijdens uw verblijf op de afdelingen intensieve zorgen en de hospitalisatieafdeling.

Klik hier.

Ontslag na een hartoperatie

Ook na je ontslag zit je beslist met allerhande vragen die we beantwoorden in de brochure 'Ontslag na een hartoperatie'. Deze informatiebrochure volgt op de brochure ‘Opname bij een hartingeep’. De eerste brochure ging vooral over pathologie, de preoperatieve voorbereiding, en het verblijf op de intensieve zorgenafdeling,…

Deze brochure richt zich op het verblijf in het ziekenhuis na een hartingreep, de revalidatie en het verder postoperatief verloop na ontslag uit het ziekenhuis. 

Klik hier.