ENDOscopic Coronary Artery Bypass Grafting

Algemene informatie over bypass-operaties

Atherosclerose (aderverkalking) van de kransslagaders is de meest voorkomende hartaandoening.

Een CABG (overbruggingsoperatie oftewel bypass-operatie) is één van de belangrijkste behandelingsmogelijkheden voor deze aandoening. Om deze ingreep te verwezenlijken, wordt een mediane sternotomie (= een verticale incisie van 25 à 30 cm op de middenlijn van de borstkas waarbij het borstbeen wordt doorgezaagd) uitgevoerd, wat nadien een maandenlang herstel vraagt. De incisie van 25 à 30 cm vermijden waar mogelijk, is dus aangewezen. En dat kan, dankzij een Endo-CABG.

Endo komt van endoscopisch, oftewel gebruik makend van kijkoperatie-technieken, die de grootte van de incisie sterk beperken.

CABG is de afkorting van Coronary Artery Bypass Grafting, waarbij Coronary Artery staat voor de kransslagader en Graft voor het materiaal dat gebruikt wordt als overbrugging (slagader of ader). Bypass is het Engelse woord voor omleiding, en dat is wat er tijdens de overbrugging ook gebeurt: de bloedtoevoer wordt omgeleid zodat het zuurstofrijke bloed via een omweg voorbij de vernauwing komt.

Wie komt in aanmerking voor een Endo-CABG?

Patiënten met meervatslijden komen in principe in aanmerking voor deze ingreep.

Methodiek Endo-CABG

Endo-CABG is een minimaal invasieve benadering voor het uitvoeren van een overbruggingsoperatie bij patiënten met meervatslijden, waarbij een mediane sternotomie (met een incisie van 25 à 30 cm) wordt vermeden door gebruik te maken van endoscopische technieken (technieken gebruikt bij een kijkoperatie). Anders dan bij de Endo-ACAB gaat het hier over patiënten met vernauwingen ter hoogte van meerdere kransslagaders (meervatslijden).

De linker en rechter arteria mammaria interna (de borstslagaders, afgekort: LIMA en RIMA) worden endoscopisch vrijgeprepareerd via 3 kleine openingen (5 mm). Vervolgens wordt een kleine incisie (4 à 5 cm) gemaakt tussen de ribben zonder de ribben mechanisch open te spreiden (atraumatisch). De bypasses (overbruggingen) naar de vernauwde kransslagaders worden uitgevoerd.

Bij deze ingreep wordt gebruik gemaakt van de hart-longmachine (ECC: extra-corporele circulatie / buiten-lichaams circulatie) waaraan de patiënt gekoppeld wordt via de slagader en ader in de lies.

Voordelen van deze ingreep

Endo-CABG is een alternatieve behandeling voor coronaire atheromatose bij patiënten met meervatslijden

 • Veilig en efficiënt
 • Minimaal chirurgisch trauma waardoor
  • Minder pijn
  • Kleiner litteken
  • Minder bloedverlies
  • Minder lang ziekenhuisverblijf
  • Vlugger herstel
  • Vlugger werkhervatting

Opname bij een hartoperatie

Nu u van uw arts vernomen heeft dat een hartoperatie voor u de beste behandeling is, zullen er bij u ongetwijfeld een aantal vragen de kop op steken. De brochure die we hiervoor voorzien is niet alleen bedoeld als informatiebron voor u, die een behandeling aan het hart moet ondergaan, maar ook voor uw familie.

In deze informatiebrochure proberen we u antwoorden te geven op uw belangrijkste vragen. U kan deze brochure ook gebruiken als leidraad tijdens uw verblijf op de afdelingen intensieve zorgen en de hospitalisatieafdeling.

Klik hier.

Ontslag na een hartoperatie

Ook na je ontslag zit je beslist met allerhande vragen die we beantwoorden in de brochure 'Ontslag na een hartoperatie'. Deze informatiebrochure volgt op de brochure ‘Opname bij een hartingeep’. De eerste brochure ging vooral over pathologie, de preoperatieve voorbereiding, en het verblijf op de intensieve zorgenafdeling,…

Deze brochure richt zich op het verblijf in het ziekenhuis na een hartingreep, de revalidatie en het verder postoperatief verloop na ontslag uit het ziekenhuis. 

Klik hier.