Onderzoek

 

Op de dienst Cardiothoracale Heelkunde loopt onderzoek naar het herstel van hartspierweefsel na een doorgemaakt hartinfarct, een aandoening die in België ongeveer 40.000 slachtoffers maakt per jaar. 
Zo was het Jessa Ziekenhuis één van de pioniers in de behandeling van hartinfarcten met stamcellen die uit het beenmerg werden gehaald. Inmiddels hebben meerdere studies bij patiënten, waaronder deze van het Jessa Ziekenhuis aangetoond, dat deze behandeling weliswaar verbetering van de pompfunctie van het hart kon bewerkstelligen, maar dat dit type van cellen toch niet in staat is om volledig om te vormen naar nieuw hartspierweefsel.

We hebben daarom onze krachten gebundeld met het Laboratorium Experimentele Hematologie en de Faculteit Geneeskunde van de Uhasselt en zijn op zoek gegaan of het niet mogelijk was een voorloper of jonge hartspiercel te oogsten uit het hart zelf.  Hiervoor hebben wij een techniek op punt gesteld die toelaat dit celtype zeer efficiënt te isoleren en die heden ten dage de enige methode is om te komen tot volledig ontwikkeld, matuur hartspierweefsel. Hiervoor werd dan ook door het Europees Patentbureau een octrooi toegekend.

We hebben in een groot proefdiermodel kunnen aantonen dat transplantatie van dit hartspierweefsel, bekomen uit deze cardiale voorlopercellen, in een model van een doorgemaakt infarct veilig en werkzaam is.
Op basis van deze resultaten is een dossier ingediend bij de federale overheidsdienst voor de geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) en zodra de goedkeuring bekomen is, zullen de eerste patiënten met dit nieuwe type van stamcellen behandeld kunnen worden.

Ter illustratie tonen we een opname van een dergelijke behandeling (bij proefdier). Eerst wordt nagemeten op basis van de elektrische stromen, die het hartspierweefsel normaalgezien uitzenden, waar zich de levende en dode cellen bevinden. De paarse kleur geeft aan dat de sterkte van het elektrisch signaal normaal is, terwijl rood en geel ziek of dood weefsel aangeven.
Het eerste beeld illustreert een doorgemaakt infarct, het tweede beeld is het resultaat van behandeling bij hetzelfde hart.